TWEEGESPREKKEN

Corine Don voert onder andere tweegesprekken: gesprekken met één persoon. Die kunnen beschouwend, coachend of oplossend van aard zijn. Steeds gaat Corine uit van je eigen denkkracht. Wanneer je op zoek bent naar versterking van die denkkracht, biedt zij stof tot nadenken, overzicht, kaders en nieuwe invalshoeken. Zij put daarbij uit haar kennis van de psychologie en de filosofie en uit haar ervaring als docent, manager, begeleider en gespreksleider. Corine stelt je kritische vragen over je overtuigingen en je ideeën. Door de afstand die zij als professional kan innemen en omdat zij geen oordeel velt, is het alleen al heilzaam je verhaal te kunnen doen.

© Design, CMS Rupz | .